ilb2.gif

Megenai Kami

Badan Peneraju Industri (ILB)

Takrifan ILB

Badan Peneraju industri (ILB) merupakan agensi yang dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran / Kementerian Sumber Manusia untuk menerajui sesuatu sektor industri bertujuan memangkin pembangunan sumber manusia mahir melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Senarai

Badan Peneraju Industri (ILB)