ilb2.gif

Mengenai Kami

Takrifan ILB

Badan Peneraju industri (ILB) merupakan agensi yang dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran / Kementerian Sumber Manusia untuk menerajui sesuatu sektor industri bertujuan memangkin pembangunan sumber manusia mahir melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

26 Badan Peneraju Industri

Bidang Lantinkan

ilb-26

Aktiviti ILB

Program Knock The Door (KTD) 2023

Senarai

Badan Peneraju Industri (ILB)