AKTIVITI ILB


ILB terlibat secara langsung
dalam penyelidikan dan pembangunan khususnya menjalankan kajian permintaan dan penawaran tenaga kerja, menerajui hala tuju industri ke arah aktiviti yang berimpak tinggi dalam mengenalpasti keperluan kemahiran  semasa dan membentangkan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan.


ILB turut menyokong penuh dan membantu Jabatan dalam : 
 • Mengenalpasti rangka kerja dan pengelasan pekerjaan dalam sesuatu industri yang berkaitan;
 • Mengenalpasti kemahiran dan keperluan latihan yang diperlukan oleh industri secara menyeluruh;
 • Menyediakan data yang mencukupi dan terkini daripada industri yang berkenaan;
 • Mencadangkan NOSS baru bagi memenuhi keperluan industri di sektor berkaitan; dan
 • Mengkaji semula Standard sedia ada mengikut keperluan industri.
 • Menerangkan kepentingan Kerangka Pekerjaan dan Standard yang dibangunkan oleh jabatan kepada industri; 
 • Mendorong pihak industri untuk mengiktiraf pengalaman dan kepakaran pekerja industri berdasarkan kelayakan serta kompentensi yang dimiliki;
 • Menggalakkan individu untuk terlibat sebagai personel yang mempunyai kepakaran dalam SPKM;
 • Mengalakkan pekerja industri untuk mengikuti pembelajaran serta latihan kemajuan teknologi yang berterusan secara formal dan berstruktur (up-skilling dan re-skilling); 
 • Mengalakkan kerjaya pekerja industri secara berstruktur berdasarkan kompetensi pekerja; dan
 • Mempromosikan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) dengan memperkenalkan identiti sebagai Badan Peneraju Industri bagi sektor industri yang diwakilinya, memperkenalkan JPK sebagai badan persijilan dan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) merangkumi: 
  1. Sistem Latihan Pusat Bertauliah (SLaPB);
  2. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN); dan
  3. Pengiktirafan Pencapaian Tedahulu (PPT);  

Pencapaian Aktiviti ILB Tahun 2010 sehingga 2021

13 Laporan Kajian telah dihasilkan

13 Laporan Kajian telah dihasilkan

6,121 Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

6,121 Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

373 aktiviti promosi

373 Aktiviti Promosi

292 NOSS dibangunkan berdasarkan keperluan industri

292 NOSS dibangunkan berdasarkan keperluan industri

 Occupational Framework (OF) telah dirangka

29 Occupational Framework (OF) telah dirangka