FAQ
BADAN PENERAJU INDUSTRI
(INDUSTRY LEAD BODY)

1. Apa itu ILB?
  • ILB merupakan singkatan kepada Industry Lead Body atau dalam Bahasa Melayu, Badan Peneraju Industri. ILB merupakan entiti (samada badan kerajaan/berkanun/separa kerajaan, pertubuhan/persatuan atau badan bukan kerajaan) yang menerajui sesuatu sektor industri tertentu berdasarkan MSIC yang memiliki kepakaran dan berupaya mewakili serta mempengaruhi majoriti pemain industri yang berada dalam sektor industri yang berkenaan.