Hubungi Kami

Jabatan Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia
Aras 7 & 8, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran kerajaan Persekutuan
62530, Putrajaya

No. Telefon

03-8886 5400
03-8886 5589