Kunjungan Hormat Penguruan Atasan JPK Ke BPKLP, KPKM

Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti ILB 2024

15 Mac 2024 - Sesi kunjung hormat Bahagian Hubungan Industri dan Kerjasama Strategik (BHIKS), JPK ke Badan Peneraju Industri Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian (BPKLP) ini bertujuan sebagai satu langkah bagi mengeratkan hubungan kerjasama di antara jabatan dalam menyantuni rakan strategik ke arah pembangunan sumber manusia berasaskan TVET serta memperkasakan pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) melalui ILB khususnya dalam bidang Pertanian dan Industri Makanan.

Turut dibincangkan adalah perancangan pelaksanaan aktiviti oleh ILB bagi tahun 2024.

Image
Image
Image
Image